Bouwbesluit 2012 en NEN 1010

24. Nieuws1010-Februari 2019
EUROPESE BRAND- EN ROOKKLASSEN VOOR KABELS IN 
HET BOUWBESLUIT 2012
Op 1 februari 2019 is op de website van de Rijksoverheid, het Rapport “Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012” van Sira Consulting gepubliceerd.

In dit rapport worden de regeldrukeffecten van voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van diverse onderwerpen, waaronder brandveilig-heidseisen voor elektrische leidingen beschreven.
>> Lees meer

23. Nieuws1010-December 2016-1
nen1010
NEN 1010:2015 TOCH PER 1 JANUARI 2017 AANGEWEZEN
Na berichtgeving in Elektromail van 19 december 2016 leek het erop dat aanwijzing van NEN 1010:2015 voor de tweede maal zou worden uitgesteld. Niets was minder waar.
>> lees meer

22. BOUWBESLUIT 2012 en AANWIJZING VAN NEN 1010 


Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Ten opzichte van het Bouwbesluit 2003 is er een significante achteruitgang in het wettelijk vereiste veiligheidsniveau voor laagspanningsinstallaties ontstaan. De oorzaak hiervan is dat in veel situaties, in plaats van de huidige editie van NEN 1010:2011, de meer dan 50 jaar oude norm NEN 1010:1962 mag worden toegepast.

Voor Van der Meer is dit reden geweest om de problematiek met betrekking tot het Bouwbesluit 2012 en de aanwijzing van NEN 1010 al vanaf 2012 onder de aandacht van de betreffende normcommissie en de brancheorganisatie UNETO-VNI te brengen, echter zonder succes. Hij heeft daarom verschillende artikelen in o.a. Nieuws1010 en het vaktijdschrift Installatie Journaal geschreven. Daarnaast heeft hij in een brief aan de verantwoordelijke minister Blok van het ministerie van BZK zijn bezwaren over de systematiek van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de aanwijzing van NEN 1010 kenbaar gemaakt.

WIJZIGINGSVOORSTEL
Naar aanleiding van de brief van Van der Meer aan de minister van BZK, is door BZK aan NEN en UNETO-VNI om een reactie gevraagd. Door Gerard de Groot van Croon Elektrotechniek-TBI, is toen namens UNETO-VNI een voorstel voor wijziging van het Bouwbesluit gemaakt. Het voorstel is, volgens zeggen na overleg met de achterban van UNETO-VNI, door NEN aan het ministerie van BZK aangeboden. Inmiddels is bekend, dat het ministerie het betreffende voorstel niet heeft overgenomen en dat er nu (maart 2015) door NEC 64 en UNETO-VNI wordt gewerkt aan een nieuw voorstel.

Van der Meer heeft een ernstig vermoeden dat het wijzigingsvoorstel door UNETO-VNI niet aan haar achterban ter beoordeling is voorgelegd. Hij en collega-installateurs hebben namelijk, over het ingediende wijzigingsvoorstel, niets van UNETO-VNI vernomen. Mogelijk gaat het ministerie van BZK er vanuit dat dit wel het geval is geweest. Ter informatie van de collega-installateurs heeft Van der Meer zijn commentaar op het wijzigingsvoorstel, zoals hij dat ook naar het ministerie van BZK heeft gestuurd, in het overzicht opgenomen (zie 18).

Onderstaand een chronologisch aflopend overzicht van verschillende artikelen over het onderwerp “Bouwbesluit 2012 en aanwijzing NEN 1010” en de eventuele commentaren hierop.


21 AANWIJZING NEN 1010:2015 UITGESTELD TOT 1 JANUARI 2017
29 JUNI 2016.
In eerdere berichten is aangegeven dat NEN 1010:2015 op 1 juli 2016 van kracht zou worden verklaard. Dit is niet het geval.
Volgens het Ministerie van BZK wordt NEN 1010:2015, via een wijziging in de Regeling Bouwbesluit, per 1 januari 2017 aangestuurd. Dit houdt in dat daarna voor nieuwbouw en voor bestaande bouw, waarbij de gehele installatie wordt vernieuwd, NEN 1010:2015 volgens het Bouwbesluit van toepassing is.

20 Nieuws1010 december 2015-1
NEN1010:2015 EN RENOVATIE
In het vakblad voor ondernemers in elektrotechniek en ICT, ELEKTRO & ICT van november/december 2015, dat wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van UNETO-VNI, staat een artikel over NEN 1010:2015 en renovatie. Opleider en adviseur Jan van der Meer is het met de uitleg van de auteur met betrekking tot de toepassing van NEN 1010:2015 bij nieuwe delen van installaties, die worden aangesloten op bestaande installaties, niet eens.
>> lees meer

19 Installatie Journaal mei 2015 – André Weigand
Slaat het Bouwbesluit de plank mis?
>> lees meer

18 Van der Meer – januari 2015
Reactie op het wijzigingsvoorstel aanwijzing NEN 1010 in Bouwbesluit 2012
Brief van Van der Meer aan het ministerie van BZK n.a.v. het wijzigingsvoorstel van
NEC 64 en UNETO-VNI
>> lees meer

17 Meer1010
Diverse fragmenten uit artikelen over het Bouwbesluit 2012
Leidt het Bouwbesluit 2012 tot gevaarlijke situaties en misbruik?
>> lees meer

16 Installatie Journaal – augustus-september 2013 – Richard Mooi
Instructiemiddag NEN 1010 met aandacht voor regelgeving
Isso organiseert regelmatig een instructiemiddag over NEN 1010. Tijdens deze middagen komt onder andere NEN 1010 in relatie tot wet- en regelgeving aan de orde. Installatie Journaal woonde een bijeenkomst bij.
>> lees meer

15 Ministerie van BZK – juni 2013
Brief van minister Blok aan Tweede Kamer met juiste interpretatie van het Bouwbesluit ten aanzien van NEN 1010
>> lees meer

14 Installatie Journaal – juni-juli 2013 – Marjolein Eilander
Korte uitleg van de redactie over de tegenstrijdige zienswijze van het ministerie van BZK over het Bouwbesluit en toepassing van NEN 1010
>> lees meer

13 Installatie Journaal – 28 mei 2013 – Maarten Legius
Minister Blok ontkent weeffout NEN 1010 in Bouwbesluit
>> lees meer

12 OmgevingsWeb – 25 mei 2013 – Edwin Kort 
Bij verbouw wel een elektrische installatie mogelijk uit 1960
>> lees meer

11 Nieuws1010 – mei 2013-1
“NEN 1010 en het Bouwbesluit”
Commentaar van Jan van der Meer op reactie van het
ministerie van BZK en Uneto-VNI
>> lees meer

10 Installatie Journaal – mei 2013
Van der Meer is het niet eens met de reacties van het
ministerie van BZK en UNETO-VNI
>> lees meer

9  Ministerie van BZK – april 2013
Het Bouwbesluit 2012
Verbouw en functiewijziging
>> lees meer 

8  Installatie Journaal – maart 2013 – Tijdo van der Zee
“NEN 1010 en Bouwbesluit komen met elkaar in conflict”
Het Bouwbesluit 2012 heeft nogal wat stof doen opwaaien, waaronder ook zeker bij installateurs. (…)
>> lees meer

7  Nieuws1010 – december 2012-3
Bouwbesluit 2012 – NEN 1010:1962 minimum niveau voor bestaande installaties.
Gevolgen van het Bouwbesluit 2012 nader toegelicht.
>> lees meer

Nieuws1010 – december 2012-2
Uneto-VNI – Spoorboekje Bouwbesluit 2012 voor installatiebedrijven
Spoorboekje Bouwbesluit 2012 “spoort niet”
>> lees meer

5  UNETO-VNI VV+ – november 2012 – Rick Bleeker
Eisen Bouwbesluit bij verbouwing en renovatie
Verantwoordelijkheid voor kwaliteit meer bij de markt
>> lees meer

 TVVL Magazine 06 |2012 | Regelgeving
Dick Reijman, woordvoerder /Pr-adviseur Uneto-VNI
We kunnen vooruit met het nieuwe Bouwbesluit
>> lees meer  

3  Intech E&I – april 2012 – Michel Wijbrands en Guido Coppens
Bouwbesluit 2012: Gevolgen voor de elektrotechnisch installateur
>> lees meer

2  Bouwbesluit 2012 + Regeling Bouwbesluit 2012
Ministerie van BZK
Bouwbesluit online
>> Klik hier voor (online) uitgave van  BB 2012 en MR BB 2012

1  Woningwet
www.overheid.nl
Wet- en regelgeving
>> klik hier voor meest recente (online) uitgave van de Woningwet