Bouwbesluit

Bouwbesluit-2Artikel 3 van de Woningwet geeft aan dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden verwezen naar normen of delen van normen en kwaliteitsverklaringen. Verwijzing naar NEN 1010 vindt plaats vanuit het Bouwbesluit. Voor de toepassing van de juiste editie van NEN 1010 bij nieuwbouw en bestaande bouw wordt verwezen naar Bijlage I, behorende bij artikel 1.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012. Voor verbouw, waarbij de installatie gedeeltelijk wordt vernieuwd of veranderd of wordt vergroot geldt, voor wat de toe te passen editie van NEN 1010 betreft, volgens artikel 1.12 lid 2 van het
Bouwbesluit 2012 het rechtens verkregen niveau.
___________________________________________________________________
>> Klik hier voor Bouwbesluit 2012
>> Klik hier voor Regeling Bouwbesluit 2012
>> Klik hier voor overzicht toe te passen editie van NEN 1010