Meer1010

Meer1010 is een merknaam van Van der Meer A O & I. Onder deze naam verzorgt Van der Meer A O & I cursussen voor de elektrotechnisch installateur en haar medewerkers. Meer1010 kiest voor haar cursussen niet voor een saaie theoretische benadering van de voorschriften. Uitgangspunt is geen voorleesbijeenkomst maar een praktische uitleg met voorbeelden uit de hedendaagse beroepspraktijk, ondersteund door veel grafische presentaties met kleurrijke afbeeldingen en animaties.
De NEN 1010 cursussen en NEN 8012 cursussen zijn modulair van opbouw en kunnen worden afgestemd op de van toepassing zijnde beroepspraktijk en het opleidingsniveau van de deelnemers (maatwerkcursus).
In samenwerking met netwerkbedrijven is de speciale cursus “Stroomstelsels en aansluitingen netwerkbedrijven” ontwikkeld. In deze cursus wordt de theorie en de praktijk van grootverbruikaansluitingen (> 3 x 80 A) behandeld.