Woningwet

woningwetArtikel 2, lid 1 van de Woningwet geeft aan dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur technische voorschriften worden gegeven voor het bouwen , de staat van een bestaand bouwwerk en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk.
>> Klik hier voor Woningwet