NEN 1010 – Media

Op deze pagina vindt u onder de verschillende tabbladen een overzicht van o.a. opvallende onderwerpen uit de media. Ook vindt u artikelen van Van der Meer A O & I. Het betreft artikelen met informatie die nuttig kan zijn voor de elektrotechnisch installateur.

Van der Meer A O & I levert commentaar op artikelen als zij van mening is dat de inhoud van het betreffende artikel in strijd is met de wet of NEN 1010. Van der Meer A O & I hanteert hierbij in principe het  beginsel van hoor en wederhoor. Pas als  de verantwoordelijke uitgever of auteur hiervan geen gebruik maakt of als zij  hier over gemaakte afspraken niet nakomt gaat Van der Meer A O & I over tot publicatie.