NEN 1010

Nieuws1010-Juli 2021-2
TECHNIEK NEDERLAND ZIET GEEN REDEN OM TE TWIJFELEN AAN NEN 1010:2020
In het Vakblad “E&W INSTALLATIETECHNIEK” van Techniek Nederland, 41e jaargang Juli/Augustus ’21, stond met grote letters vermeld dat de Federatie Elektrotechniek (Fedet) bezwaar heeft aangetekend tegen de onlangs gepubliceerde NEN 1010:2020. De brancheorganisatie Techniek Nederland ziet geen reden om te twijfelen aan de aanpassingen in de nieuwe uitgave van de NEN 1010.
>> Lees meer

Nieuws1010-December 2016-1
nen1010NEN 1010:2015 TOCH PER 1 JANUARI 2017 AANGEWEZEN
Na berichtgeving in Elektromail van 19 december 2016 leek het erop dat aanwijzing van NEN 1010:2015 voor de tweede maal zou worden uitgesteld. Niets was minder waar.
>> lees meer

Nieuws1010-September 2016-1
nen1010
CORRECTIEBLAD NEN 1010/C1 BIJ NEN 1010:2015 VERSCHENEN
Eind augustus 2016 is het correctieblad NEN 1010/C1 gepubliceerd. NEN kondigde eerder al aan dat er inhoudelijk twee wijzigingen in het blad zijn opgenomen. Het betreft de wijzigen met betrekking tot het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken en het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.
>> lees meer

Nieuws1010-Augustus-2016-1
Nieuws1010-2VERBOD OP TOEPASSING VIERPOLIGE 30 mA AARDLEK-SCHAKELAAR VOOR FOUTBESCHERMING 
VAN EENFASE-EINDGROEPEN WORDT AANBEVELING
Volgens de Nederlands aanvulling op bepaling 531.2.1.3 van NEN 1010:2015 is het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolige aardlekschakelaar met toegekende aanspreek-stroom van ten hoogste 30 mA niet meer toegelaten. Uit berichten via de media valt op te maken dat deze eis naar verwachting zal worden omgezet in een aanbeveling.
>> lees meer

Nieuws1010-juli-2016-1
Nieuws1010-2
OPVALLENDE ZAKEN IN NEN 1010:2015
MEER1010 verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen over o.a. de toepassing van de nieuwe NEN 1010:2015. Tijdens deze bijeenkomsten en trainingen is gebleken dat in NEN 1010:2015 een aantal nieuwe bepalingen is opgenomen waarvan de praktische betekenis voor het merendeel van de installateurs, adviseurs, handhavers, opleiders, leveranciers en fabrikanten niet of niet helemaal duidelijk is.
>> lees meer
>> Overzicht Opvallende zaken in NEN 1010:2015 en Commentaar van MEER1010

AANWIJZING NEN 1010:2015 UITGESTELD TOT 1 JANUARI 2017
Nieuws1010-2
29 juni 2016. In eerdere berichten is aangegeven dat NEN 1010:2015 op 1 juli 2016 van kracht zou worden verklaard. Dit is niet het geval.
Volgens het Ministerie van BZK wordt NEN 1010:2015, via een wijziging in de Regeling Bouwbesluit, per 1 januari 2017 aangestuurd. Dit houdt in dat daarna voor nieuwbouw en voor bestaande bouw, waarbij de gehele installatie wordt vernieuwd, NEN 1010:2015 volgens het Bouwbesluit van toepassing is. Wordt vervolgd.

10  Nieuws1010-juni 2016-1
INFORMATIESESSIE “ONTWIKKELINGEN BINNEN DE TUINBOUW”
Tijdens de door ABB en Rexel georganiseerde informatiesessie “Ontwikkelingen binnen de tuinbouw”, gehouden op 8 juni 2016 op Maasvlakte Rotterdam, is ook de nieuwe NEN 1010:2015 aan de orde geweest.
>> lees meer

9  Nieuws1010-maart 2016-1
Installatie Journaal-3
De nieuwe NEN 1010:2015 is nog niet eens aangewezen en roept nu al veel vragen op. Installatie Journaal doet verslag over een van de NEN 1010-bijeenkomsten van ABB. Hieruit blijkt dat er o.a. op het gebied van leidingaanleg in vluchtwegen en  over de toepassing van vierpolige aardschakelaars nog veel te doen is. Dit geldt ook voor de toepassing van eindgroepen bij gebruik van PV-systemen. Bepalingen hierover zouden tegenstijdig zijn.
>> lees meer

8  Nieuws1010-Februari 2016-1
Nieuws1010-2VIERPOLIGE 30 mA AARDLEKSCHAKELAAR VOOR
FOUTBESCHERMING VAN EENFASE-EINDGROEPEN NIET MEER TOEGELATEN
De Nederlandse aanvulling op bepaling 531.2.1.3 geeft aan dat het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolige 30 mA aardlekschakelaar niet (meer) is toegelaten. 
Van de meer dan 30 landen die lid zijn van de CENELEC is Nederland het enige land dat nu ineens, na meer dan veertig jaar, niet meer toelaat dat eenfase-eindgroepen, voor fout-bescherming, door een vierpolige aardlekschakelaar van 30 mA worden beveiligd. In Nieuws1010 van februari 2016 legt Van der Meer uit dat volgens hem de betreffende bepaling overbodig is en dat deze leidt tot onnodige economische schade. Daarom heeft hij zijn zienswijze onder de aandacht van de normcommissie NEC 64 gebracht en deze commissie om uitleg gevraagd.
>> lees meer

7  Nieuws1010-december 2015-5
abb-2
In februari 2016 geeft ABB op een vijftal locaties gratis NEN 1010-trainingen. Tijdens deze trainingen zal aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden aangegeven wat de nieuwe NEN 1010:2015 betekent voor de aanleg van elektrische laagspanningsinstallaties.
>> lees meer

6  Nieuws1010-december 2015-4
Installatie Journaal-18 december 2015-André Weigand
EINDE AAN CONTROVERSE PV-OMVORMERS
In een artikel van de hand van André Weigand wordt in de digitale uitgave van Installatie Journaal het einde aangekondigd van de controverse over de pv- omvormers.
>> lees meer

5  Nieuws1010-december 2015-3
Mastervolt-Nieuws-14 december 2015
PV-OMVORMER OP GECOMBINEERDE EINDGROEP TOEGESTAAN (2)
Na eerdere berichtgeving in Nieuws1010 en Nieuwsbrief 3140 verklaart nu ook MASTERVOLT, fabrikant van PV-omvormers, dat volgens NEN 1010:2015 PV-omvormers op een gecombineerde eindgroep mogen worden aangesloten.
>> lees meer

4  Nieuws1010 december 2015-2
PV-OMVORMER OP GECOMBINEERDE EINDGROEP TOEGESTAAN (1)
In Nieuws1010 september 2015-2 schreef opleider en adviseur Jan van der Meer al dat het onder de nieuwe NEN 1010:2015 is toegestaan om een PV-omvormer op een gecombineerde eindgroep aan te sluiten. Echter in de media en tijdens NEN 1010-bijeenkomsten wordt nog steeds aangegeven dat dit niet mag. De betreffende normcommissie is nu ook van mening dat, als men zich aan de voorschriften (NEN 1010) houdt, er door het aansluiten van een PV-omvormer op een gecombineerde eindgroep geen directe risico’s zullen ontstaan.
>> lees meer   

3  Nieuws1010 december 2015-1
NEN1010:2015 EN RENOVATIE
In het vakblad voor ondernemers in elektrotechniek en ICT, ELEKTRO & ICT van november/december 2015, dat wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van UNETO-VNI, staat een artikel over NEN 1010:2015 en renovatie. Opleider en adviseur Jan van der Meer is het met de uitleg van de auteur met betrekking tot de toepassing van NEN 1010:2015 bij nieuwe delen van installaties, die worden aangesloten op bestaande installaties, niet eens.

>> lees meer

2  Nieuws1010 oktober 2015-1
WIJZIGINGEN NEN 1010:2015 TEN OPZICHTE VAN
NEN 1010:2007
Op 1 oktober is de “nieuwe” NEN 1010:2015 verschenen. Veel bepalingen van Nederlandse oorsprong zijn ingetrokken. Nieuwe bepalingen afkomstig uit de Europese harmonisatiedocu-menten (HD 60364) zijn in de norm opgenomen. Hiermee komt NEC, als lid van CENELEC, haar verplichting na om NEN 1010 in overeenstemming te brengen met de Europese normen en harmonisatiedocumenten. In NEN 1010:2015 is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NEN 1010:2007 opgenomen. Zie ook Nieuws1010 oktober 2015-1.
>> lees meer

1  Nieuws1010 juli 2015-1
Volgens planning verschijnt eind september van dit jaar een geheel herziene versie van NEN 1010.
>> lees meer