Netbeheerder biedt aarde aan

BIJ NIEUWE AANSLUITINGEN MET EEN DOOR-LAATWAARDE GROTER DAN 3 x 80 A BIEDT DE NETBEHEERDER AARDE AAN


Met ingang van 26 maart 2014 is de Netcode Elektriciteit gewijzigd. De Netcode bevat voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop netbeheerders en afnemers (verbruikers) zich gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de netten, het voorzien van de aansluiting op het net en het uitvoeren van het transsport over het net. De wijziging van de Netcode heeft betrekking op een nieuw ingevoegd artikel, namelijk artikel 2.2.1.3 a.

In artikel 2.2.1.3 a van de Netcode staat:
” In afwijking van 2.2.1.1 tot en met 2.2.1.3 wordt bij nieuwe aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3 x 80 A altijd een TN-systeem toegepast en biedt de netbeheerder de aangeslotene een aardingsvoorziening aan”. 

Reden voor deze wijziging is dat, volgens artikel 2.2.1.2 van de Netcode, de Netbeheerder bepaalt of het net, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt om als TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van elektrische installaties en welke aanvullende voorwaarden daartoe op de aansluiting van toepassing zijn. Op grond van dit artikel staat niet elke netbeheerder toe dat, ten behoeve van de aardingsvoorziening, de installatie als TN-stelsel wordt uitgevoerd. De aangeslotene moet dan zelf voor een eigen aarding zorgen (TT-stelsel). Omdat bij grotere installaties meestal geen adequate aardingsvoorziening kan worden gerealiseerd kunnen hierdoor installateurs en de aangeslotenen in de problemen komen. Dit omdat de installatie dan niet aan NEN 1010 kan voldoen. Het nieuwe artikel 2.2.1.3 a bepaalt daarom dat, in ieder geval, bij nieuwe aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3 x 80 A, altijd een TN-stelsel wordt toegepast en de netbeheerder een aardingsvoorziening  aanbiedt.

Een collega-installateur die over de toepassing van TN-stelsels en levering van aarde met de netbeheerder van mening verschilde, heeft hierover aan de helpdesk van UNETO-VNI een tweetal vragen gesteld. De vragen en de antwoorden hierop zijn, met een advies van de deskundige van UNETO-VNI, gepubliceerd in de rubriek “Technische vragen” van het vaktijdschrift Intech E&I van januari 2013. Het antwoord en advies van de deskundige waren voor Van der Meer aanleiding om in Nieuws1010 van maart 2013 hierop te reageren. Van der Meer heeft de gang van zaken met betrekking tot de stroomstelsels en aarding voorgelegd aan de betreffende netbeheerders. Door middel van publicaties, in onder andere Nieuws1010 en Installatie Journaal, heeft hij de problematiek van de stroomstelsels en aarding ook onder de aandacht van de installateurs en andere partijen gebracht en op hun agenda gezet.

Onderstaand een chronologisch aflopend overzicht van verschillende artikelen over het onderwerp “Netbeheerder biedt aarde aan” en de commentaren hierop.


10 UNETO-VNI 9 april 2015 – Ledenwebsite 
Wijziging Netcode Elektriciteit voor aardingsvoorziening voor zware laagspanningsaansluitingen.
Een jaar na het inwerkingtreden van de gewijzigde Netcode Elektriciteit informeert UNETO-VNI, via haar website, hierover haar leden. Zij geeft aan dat een aantal netbeheerders informeel via de PEN-leiding aarding aanbood en dat dit per 1 april jl. (2015) is geformaliseerd. Ook hier lijkt het er op dat UNETO-VNI een jaartje achterloopt. De wijziging van de Netcode dateert namelijk van 4 april 2014 (zie Staatscourant Nr. 9619, 3 april 2014).
>> lees meer

9  TVVL Magazine- 06-2014 ELEKTRICITEIT
Bij nieuwe aansluitingen groter dan 3 x 80 A altijd een aardingsvoorziening
Interview met Jan van der Meer, Van der Advies Opleiding & Installatie B.V.
Auteur: E. (Epko) Horstman MBSE BEng, Building Services Research institute

8  Autoriteit Consument & Markt
Gewijzigde Netcode Elektriciteit per 26 maart 2014

7  Staatscourant Nr 9619 3 april 2014
Kennisgeving van het besluit tot wijzing van de Netcode Elektriciteit

6  Autoriteit Consument & Markt 26 maart 2014
Besluit codewijziging aardingsvoorzieningen voor aansluitingen groter
dan 3 x 80 A

5  Netbeheer Nederland 20 december 2013
Codewijzigingsvoorstel aardingsvoorzieningen voor aansluitingen groter
dan 3 x 80 A

4  Installatie Journaal augustus-september 2013
Netbeheerders en TN-stelsels
Auteur: Jan van der Meer, Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V.

3  Installatie Journaal juni-juli 2013
Het verschil tussen TN- en TT-stelsels
Auteur: Jan van der Meer, Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V.

2  Nieuws1010 maart 2013
TN- of TT-stelsel
Commentaar op artikel Intech E&I januari 2013
Auteur: Jan van der Meer, Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V.

1  Artikel Intech E&I januari 2013
Technische vragen
TN- of TT-stelsel
Antwoord en advies van deskundigen van UNETO-VNI op vraag van collega-installateur.