NEN 1010+C1/A1+C1:2011

Door het inwerkingtreden van  het nieuwe Bouwbesluit per 1 april 2012 is NEN1010:2007+C1:2008 inclusief de Aanvulling A1/C1: 2011 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, door BZK aangewezen als de norm waaraan de in het Bouwbesluit genoemde elektrische installaties moeten voldoen.
>> lees meer