NEN 1010:2015 WIJZIGINGEN

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN NEN 1010:2015 TEN OPZICHTE VAN
NEN 1010:2007
Op 1 oktober is de “nieuwe” NEN 1010:2015 verschenen. Veel bepalingen van Nederlandse oorsprong zijn ingetrokken. Nieuwe bepalingen afkomstig uit de Europese harmonisatiedocumenten¬†(HD 60364) zijn in de norm opgenomen. Hiermee komt NEC, als lid van CENELEC, haar verplichting na om NEN 1010 in overeenstemming te brengen met de Europese normen en harmonisatiedocumenten.
>> lees meer